การมอบเกียติบัตรในหน่วยงาน


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

ทำให้ผมมีความสามารถในการทำงานในเรื่องคอมพิวเตอร์ง่ายขิ้น และทำให้ผมใด้เรียนรู้สิ่งดีๆจากคอมพิวเตอร์อีกมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น: