การมอบเกียติบัตรในหน่วยงาน


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน.................................................มีอำนาจหน้าที่ดั่งนี้
1..................................................................................................
2..................................................................................................
3..................................................................................................
4..................................................................................................
5..................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: