การมอบเกียติบัตรในหน่วยงาน


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน.................................ประกอบไปด้วย
1.นาย.....................................ตำแหน่ง..............................
2.นาย.....................................ตำแหน่ง..............................
3.นาย.....................................ตำแหน่ง..............................
4.นาย.....................................ตำแหน่ง..............................
5.นาย.....................................ตำแหน่ง..............................

ไม่มีความคิดเห็น: